Manor
collect.jpg

Eiginleikar Manor Collect

Eignleikar Manor Collect

Hér má sjá hvað Manor Collect hefur að bjóða. Listinn er ekki endanlegur og getur tekið breytingum í takt við stöðuga þróun.

Almennt

 • Vefkerfi
 • Íslenska
 • 99,97% aðgangstími á ári
 • Þjónustuver 546-8000
 • Bakvakt kvöld og helgar
 

Innheimtustig

 • Fruminnheimta
 • Milliinnheimta
 • Löginnheimta
 • Kröfuvakt
 

Kröfuhafar

 • Innlendir / Erlendir
 • Kröfuflokkar
 • Stöðulistar
 • Fjöldi yfirlita og lista
 • Aldursgreining krafna
 • Innheimtuáætlanir
 • VSK stillingar
 • Þjóðskrártenging
 • Fyrirtækjaskrártenging
 

Skuldarar

 • Innlendir / Erlendir
 • Flokkun eftir innheimtustigum
 • Fjöldi yfirlita og lista
 • Aldurgreining krafna
 • Samskiptasaga þvert á allar kröfur
 • Lögheimilisskráning
 • Aðsetursskráning
 • Þjóðskrártenging
 • Vakt á sjálfræðisaldur
 

Samningar

 • Samningur um greiðsludreifingu
 • Samningur gerir hlé á aðgerðum
 • Innborganir vaktaðar
 • Samningur efndur eða svikinn
 • Áætlun heldur áfram við svik
 

Eftirlit

 • Allar aðgerðir skráðar
 • Aðgerðir merktar með notenda
 • Saga kröfu skýr a tímalínu

Kröfur

 • Allir atburðir á tímalínu
 • Nákvæm sundurliðun
  • Ein fyrir skuldara
  • Ein fyrir kröfuhafa
 • Aðilar
  • Skuldari
  • Fyrirsvarsmaður
  • Ábyrgðarmaður
  • Veðsali
  • Tengiliður
 • Lýsing
 • Gjalddagar
  • Eindagi
  • Lýsing
  • Reikningar ef vill
 • Áfallinn kostnaður
 • Útlagður kostnaður
 • Kostnaður kröfuhafa
 • Fylgiskjöl
 • Veð
 • Innborganir
  • Skráning
  • Ráðstöfun
  • Skil
  • Skilagreinar
  • Kvittanir
 • Innheimtuáætlun
 • Staða kröfu send í tölvupósti
 • Skráning athugasemda á tímalínu
 • Niðurfelling
 

Fyrning

 • Fyrningarregla skráð á kröfuflokka
 • Fyrning handskráð á kröfur ef vill
 • Vakt á forsíðu á fyrningu
 • Tengiliður
 

Símtöl

 • Skráning símtala
 • Skipulegur listi yfir næstu símtöl
 • Tilraunir skráðar og árangur
 

Frestir

 • Einfalt að skrá frest á kröfu
 • Frestir gera hlé á öllum aðgerum
 • Upphafs- og lokadagur
 • Skýring á fresti
 

Verkefnastýring

 • Einfalt að skipta upp verkefnum
 • Vinnulistar verkefna
  • Bréfasendingar
  • Símtöl
  • Ákvarðanir

Innheimtubréf

 • Innheimtuviðvörun
 • Millinnheimtubréf 1
 • Millinnheimtubréf 2
 • Millinnheimtubréf 3
 • Lögfræðibréf
 • Ítrekun
 • Áminning
 • Tómt bréf
 

Réttarkerfi

 • Stefna
 • Greiðsluáskorun
 • Aðfararbeiðni
 • Kröfulýsing í þrotabú
 • Kröfulýsing í söluandvirði
 • Kröfulýsing í dánarbú
 • Nauðungarsölubeiðni
 • Nauðungarsala
 

Skráning krafna

 • Handvirk skráning
 • Kröfur sóttar í banka
 

Veð

 • Skráning veða
 • Leit í veðum
 • Fyrningarreglur veðréttar
 

Vaxtatöflur

 • Vextir sóttir daglega til Seðlabanka
 • Sjálfvirk uppfærsla á vaxtatöflum
 • Dráttarvextir
 • Innlánsvextir
 • Almennir vextir óverðtryggðra lána
 • Almennir vextir verðtryggðra lána
 • Óverðtryggð skuldabréfalán
 • Verðtryggð skuldabréfalán
 • Vextir af skaðabótakröfum        
 

Bókhald

 • Niðurbrot á fjármagnstekjuskatti
 • Skrár fyrir DK bókhaldskerfi
 • Dagbókarskrá með innborgunum
 • Reikningaskrá með sölureikningum
 • Reikningaskrá fyrir eingöngu-vsk reikningum
 • Yfirlit eftir kröfuhöfum